Powrót

Kontakt z rodzicami

Zaczerpnięto z oficjalnych materiałów metody SAVVY ED. Więcej na https://edubears.pl/savvy-ed/

Bardzo ważnym elementem w metodzie jest stały KONTAKT Z RODZICAMI, którzy mogą liczyć na:

  • ustne informacje na temat przerabianego materiału oraz zadania domowego po każdych zajęciach,
  • informacje o zadaniach domowych oraz zaliczeniach kolejnych partii materiału zamieszczane w zeszycie kontaktu (tzw. Parent’s Book),
  • regularne informacje na temat przerobionego materiału, postępów grupy oraz dokonanych zaliczeń zamieszczane w dzienniku elektronicznym lub w raportach mailowych (zależy od organizacji szkoły)
  • lekcje otwarte raz w semestrze.