Powrót

Kursy przygotowujące do testu 8-klasisty

Na tym kursie lektor kładzie nacisk na umiejętność mówienia, słuchania i czytania ze zrozumieniem jednocześnie realizując materiał potrzebny do zdania egzaminu.